GYIK

 

MIÉRT IS KELL ÉPÍTÉSI NAPLÓT VEZETNI?

Az e-napló (elektronikus építési napló) az építőipari kivitelezés tevékenység ideje alatt folyamatosan vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható hiteles dokumentum, ami tartalmazza, a terv dokumentációt, a szerződéses adatokat, az aktuális időjárást, az esetleges munkát akadályozó tényezőket, a létszám adatokat, az elvégzett napi munkákat, megfelelőségére vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat. Az építési naplót elektronikusan kell vezetni napi szinten.

MILYEN TEVÉKENYSÉG SORÁN SZÜKSÉGES AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSE?

Minden

  1. építési engedélyhez, vagy
  2. tudomásulvételi eljáráshoz kötött,
  3. a Kbt. hatálya alá tartozó, 
  4. a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület kivitelezési munkáiról építési naplót kell vezetni.  Az bejelentést az elektronikus építési napló alkalmazáson keresztül, készenlétbe helyezéssel lehet megtenni. Elektronikus építési naplót tehát ilyen esetben is vezetni kell.

KI VEZETI AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓT?

  1. Az elektronikus építési naplót az építtető, nyitja meg és helyezi készenléti állapotba. 
  2. Utána mindeni a vele szerződésben álló partnernek nyit e-naplót. (megrendelő – a fővállalkozónak, fővállalkozó – az alvállalkozóinak ….) Minden kivitelező cégnek vezetnie kell az építési naplót a saját munkavégzése végéig.

Az e-napló vezetéshez személyes ügyfélkapura is szükség van!

HOGYAN LEHET ÜGYFÉLKAPUT IGÉNYELNI?

Ügyfélkaput minden természetes személy igényelhet az okmányirodákban. A személyes ügyfélkapus regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély). szükséges. Ezen adatok mellett kötelezően szükséges megadni egy egyedi felhasználói nevet és egy elektronikus levelezési címet (e-mail címet) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszeri kódját.

MI A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ?

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az általános építményekre vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni.

A rendszerhasználati díj bruttó összege az e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet egységárai alapján) számított értékétől függ.    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600245.KOR

Számított érték:                               Rendsz. h. díj:

0 – 50.000.000 Ft                                    2 620 Ft

50.000.001 – 100.000.000 Ft               3 930 Ft

100.000.0001 – 250.000.000 Ft          7 860 Ft

250.000.001 – 500.000.000 Ft           11 790 Ft

500.000.001 – 1.000.000.000 Ft       18 340 Ft

1.000.000.001 Ft felett                         23 580 Ft

MI AZ A NÜJ SZÁM ?

Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót, NÜJ számot (Napló Ügyfél Jelet) kap.
A NÜJ egy 9 jegyű azonosító szám, ami a későbbiekben nem változik, és kizárólag az adott ügyfélkapu használatával az e-építési napló alkalmazásba belépőhöz kötődik. A NÜJ személyes adatot nem tartalmaz, csak az e-építési napló alkalmazásban azonosítja a  belépőt. Az e-építési napló alkalmazásba történő első ügyfélkapun keresztüli belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatait ki kell tölteni! Ezzel létrejön egy személyes „profil” amivel a természetes személy az általa képviselt cégekhez köthető. A személyes profilban” rögzített személyes, és cég adatok a későbbiekben változtathatók, karbantartásuk a felhasználó feladata.